WARNING - OLD ARCHIVES

This is an archived copy of the Xen.org mailing list, which we have preserved to ensure that existing links to archives are not broken. The live archive, which contains the latest emails, can be found at http://lists.xen.org/
   
 
 
Xen 
 
Home Products Support Community News
 
   
 

xen-users

[Xen-users] grub.conf//menu.lst

To: <xen-users@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [Xen-users] grub.conf//menu.lst
From: Mehmet Can ÖNAL <mconal@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 22 Apr 2008 15:49:39 +0300
Delivery-date: Tue, 22 Apr 2008 05:51:02 -0700
Envelope-to: www-data@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
List-help: <mailto:xen-users-request@lists.xensource.com?subject=help>
List-id: Xen user discussion <xen-users.lists.xensource.com>
List-post: <mailto:xen-users@lists.xensource.com>
List-subscribe: <http://lists.xensource.com/cgi-bin/mailman/listinfo/xen-users>, <mailto:xen-users-request@lists.xensource.com?subject=subscribe>
List-unsubscribe: <http://lists.xensource.com/cgi-bin/mailman/listinfo/xen-users>, <mailto:xen-users-request@lists.xensource.com?subject=unsubscribe>
Sender: xen-users-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Thread-index: Acikd1Oybo1VjmeOSMCa5zIUFUXhag==
Thread-topic: grub.conf//menu.lst

Hi all;

 

İ have inserted the grub lines

 

title Xen 3.1 / XenLinux 2.6

kernel /boot/xen-3.1.0.gz dom0_mem=262144

module /boot/vmlinuz-2.6-xen0 root=/dev/VolGroup00/LogVol00 ro console=tty0

 

however when i try to boot with xen i get the error “file not found /boot/xen-3.1.0.gz”. but the file is under /boot directory

 

any idea where could i have make a mistake?

 

Mehmet Can ÖNAL

Sistem Uzman Yardımcısı

Merkezi Sistem Yönetimi Müdürlüğü

 

 

 

 

Eskişehir Yolu 4.Km. 2.Cad. No:63 C Blok

Söğütözü 06520 ANKARA

Tel    : 312 289 10 53

Voip  : 6432

Faks : 312 2891450

mconal@xxxxxxxxxxxxx

 


Bu elektronik posta ve ekleri sadece adreste belirtilen kisi veya kurulusun kullanimi icin gonderilmektedir. Bu mesaj tarafiniza yanlislikla ulasirsa, lutfen gonderen kisiyi bilgilendiriniz ve mesaji sisteminizden siliniz. Mesajda ve eklerinde yer alan bilgilerin her ne sekilde olursa olsun ucuncu kisiler ile paylasilmasi hukuki ve cezai sorumluluk dogurabilir.Fintek A.S.'nin bu mesaj ve eklerinin icerigi ve yayimi ile ilgili hicbir sorumlulugu bulunmamaktadir.
 


_______________________________________________
Xen-users mailing list
Xen-users@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://lists.xensource.com/xen-users
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>